08.07.2010

JAMES CANTON -"PROVOCĂRILE VIITORULUI", LA POLIROM

"What Orwell feared were those who would ban books.
What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one
." - Neil Postman


James Canton - "Provocările viitorului. Principalele tendințe care vor reconfigura lumea în următorii 5, 10, 20 de ani"
(The Extreme Future: The Top Trends That Will Reshape the World for the Next 5, 10, and 20 Years, 2006)

Traducere de Iustina Cojocaru, colecția "Economie și societate", editura Polirom

"O noua eră se prefigurează, o eră ce va redefini riscurile și oportunitățile secolului XXI.
Schimbările radicale și complexe care vor avea loc la nivel global vor transforma indivizii, societatea, piețele, consumatorii și lumea afacerilor. James Canton spune tot ce trebuie știut despre momentul prezent și analizează tendințele care modelează viitorul.
Volumul tratează teme majore, precum modificările climatice, schimbarea structurii populației și influența sa asupra forței de muncă, inovațiile ca precondiție a bunăstării personale și a avantajului competitiv, îmbunătățirea semnificativă a vieții oamenilor ca urmare a evoluției medicinei, terorismul sau ascensiunea spectaculoasă a Chinei."


The Top 10 Trends of The Extreme Future
1.Fueling the Future - The energy crisis, the post-oil future, and the future of energy alternatives like hydrogen. The critical role that energy will play in every aspect of our lives in the 21st century.
2.The Innovation Economy - The transformation of the global economy based on the convergence of free trade, technology and democracy, driving new jobs, new markets, globalization, competition, peace and security. The Four Power Tools of the Innovation Economy are Nano-Bio-IT-Neuro.
3.The Next Workforce - How the workforce of the U.S. is becoming more multicultural, more female and more Hispanic. Why the future workforce must embrace innovation to become globally competitive.
4.Longevity Medicine - The key forces that will radically alter medicine such as nanotech, neurotech, and genomics, leading to longer and healthier lives.
5.Weird Science - How science will transform every aspect of our lives, culture and economy—from teleportation to nanobiology to multiple universes.
6.Securing the Future - The top threats to our freedom and our lives, from hackers to terrorists to mind control. Defining the risk landscape of the 21st century.
7.The Future of Globalization - The new realities of global trade and competition; the rise of China and India; the clash of cultures and ideologies; and the cultural-economic battle for the future.
8.The Future of Climate Change - How the environment is changing and how we need to prepare for increased global warming, pollution, and threats to biodiversity.
9.The Future of the Individual - The risks and challenges from institutions, governments, and ideologies in the struggle for human rights and the freedom of the individual in the 21st century.
10.The Future of America - The power of America and its destiny to champion global democracy, innovation, human rights and free markets.
Dr. James Canton este viitorolog și sociolog, autor al studiilor "The Extreme Future: The Top Trends That Will Reshape the World in the 21st Century", ed.Dutton 2006
și
"Technofutures: How Leading-Edge Innovations Will Transform Business in the 21st Century", Next Millennium Press (unde am mai auzit de această denumire !?!), 2004.

A înființat în 1990, Institute for Global Futures, o organizație dedicată studierii viitorului (future studies) asigurînd consultanță pentru companii din Global Fortune 1000, precum IBM, BP, Intel, Philips, General Electric, Hewlett Packard, Boeing, FedEx, Procter & Gamble și National Science Foundation, MIT's Media Lab.Thomas Lombardo - "Contemporary Futurist Thought: Science Fiction, Future Studies, and Theories and Visions of the Future in the Last Century", 2006

Un alt studiu care abordează viitorologia și din perspectiva science fiction-ului, considerat de Thomas Lombardo ca fiind "mitologia viitorului" este "Contemporary Futurist Thought: Science Fiction, Future Studies, and Theories and Visions of the Future in the Last Century", publicat în 2006.
Atît în această lucrare cît și în studiul său precedent, "Evolution of the future consciousness", Thomas Lombardo postulează teoria conform căreia reflecția asupra viitorului este un element central al evoluției societății umane și studierea viitorului depășește cadrul îngust al predicțiilor enunțate atît de SF cît și mediile academic și tehnologic.

Analiza lui Thomas Lombardo începe de la operele lui Jules Verne și H.G.Wells, care au fixat paradigma SF-ului, mergînd pînă la lucrările sfîrșitului de secol XX.

Lombardo observă că există încă o viziune deterministă asupra viitorului dar notează că "A common position held by many members of The World Future Society is that the future is a set of possibilities rather than one definite trajectory. Because the future is possibilities, humans have a choice in what future will be realized. Most futurists in fact talk as if they believe that the decisions made today will influence what our future will be like. We are not passive victims of supernatural destiny or natural laws."

Studiul este o vastă panoramă a teoriilor, conceptelor și ideilor despre viitor enunțate în SF, în știință, tehnologie, psihologie, sociologie și religie.

Niciun comentariu: