20.07.2010

CORIN BRAGA - "DE LA PARADISUL PIERDUT LA ANTIUTOPIA SECOLELOR XVI - XVIII"

Corin Braga - "Du paradis perdu à l'antiutopie aux XVIe-XVIIIe siècles"
Editura Classiques Garnier, Collection Lire le XVIIe siècles, 416 p.
ISBN : 978-2-8124-0113-8

Prezentarea editurii :
"Thomas More, Francis Bacon, Johann Valentin Andreae, Tommaso Campanella et bien d'autres utopistes encore ont placé le jardin d'Eden, naguère seul apanage de Dieu, sous le patronage exclusif des hommes, proclamant ainsi la primauté de la cité terrestre sur la cité céleste. L'Utopie est l'un des visages de ce paradis réapproprié, paradis qui ne survécut cependant pas plus d'un siècle à la vague d'optimisme qui l'avait porté. La théologie chrétienne post-tridentine allait porter un coup fatal aux utopies de la Renaissance et donner libre cours aux contre-utopies qui, de Joseph Hall (Mundus alter et idem, 1605) et Artus Thomas (L'Isle des Hermaphrodites, 1605), ont donné le ton d'une vision dysphorique peuplée d'enfers sur terre et de sociétés de cauchemar, en somme des antiutopies classiques."

"Utopiile negre – contrautopiile, cum sînt ele numite curent – ar putea fi răspunsul unora dintre cei puţini şi aleşi la noile trenduri sociale şi economice, aluvionare, ample, totalizante, manifestarea reflexului de a se pune frîu afirmării dezinhibate a tendinţelor afirmative ale omului (dar şi glisărilor ilicite ale acestora).
Trecerea în revistă, de către Corin Braga, a antiutopiştilor şi a producţiei lor ajunge să aducă, astfel, a paradă a frustraţilor şi profeţilor sumbri ai timpurilor mai noi; un univers tenebros, acoperit cu nori aducători de furtună, din sînul cărora urma să se nască marea pleiadă a „maeştrilor suspiciunii“, de la Marx şi Kierkegaard la Nietzsche, Freud şi Kafka, a dezabuzaţilor de tipul lui Cioran şi a schopenhauerienilor de felul lui Ostwald Spengler şi a urmaşilor lui
" - Ovidiu Pecican


Corin Braga - "Le Paradis interdit au Moyen Âge. 1. La quête manquée de l’Eden oriental", 2004, Ed.L'Harmattan
"Le paradis interdit au Moyen-Age 2. - La quête manquée de l'Avalon occidentale", 2006, Ed.L'Harmattan
Corin Braga (n. 12 ianuarie 1961, Baia Mare, Maramureş), profesor de literatură comparată, romancier şi critic literar, în 1997, doctor în filologie, cu teza "Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare" (UBB, Cluj, România)iar în 2008,
doctor în filosofie, cu teza "De l’utopie à l’antiutopie aux XVI-XIXe siècles"(Lyon, Franţa).
Este fiul scriitoarei Rodica Braga şi al lui Mircea Braga, scriitor, profesor universitar la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia
Soțul Ruxandrei-Mihaela Cesereanu, conferențiar la Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, poetă, prozatoare şi eseistă.

Din 2002, Fondator şi director al Centrului de Cercetare a Imaginarului de la Facultatea de Litere, Cluj.
Din 2003, Şef al Catedrei de literatură comparată de la Facultatea de Litere din Cluj
Din 2007, Profesor de literatură comparată la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj.
Din 2008, Decan al Facultăţii de Litere din Cluj.

Publicaţii:
- 10 volume (7 de critică literară, 3 de proză)
- 40 contribuţii în volume colective
- 4 traduceri în volum

Lista lucrărilor publicate
Volume
"De l’utopie à l’antiutopie aux XVI-XIXe siècles", Atelier National de Reproduction des Thèses, Lille, 2009 ; Éditions Classiques Garnier)
"La quête manquée de l’Avalon occidentale. Le Paradis interdit au Moyen Age – 2", Paris, L’Harmattan, 2006
Corin Braga (coord.), "Concepte şi metode în cercetarea imaginarului. Dezbaterile Phantasma", Iaşi, Polirom, 2007
"De la arhetip la anarhetip", Editura Polirom, Colecţia Plural M, Iaşi, 2006
"Le Paradis interdit au Moyen Âge. 1. La quête manquée de l’Eden oriental", Paris, L’Harmattan, 2004
"10 Studii de arhetipologie", Editura Dacia, Cluj, 1999, 2007
"Oniria. Jurnal de vise (1985-1995), Editura Paralela 45, Piteşti, 1999
"Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare", Editura Institutul European, Iaşi, 1998
"Hidra", roman, Editura Imago, Sibiu, 1996
"Nichita Stănescu - Orizontul imaginar", Editura Imago, Sibiu, 1993; Ediţia a II-a, Editura Dacia, Cluj, 2002
"Noctambulii", roman, Editura Dacia, Cluj, 1992

Traduceri în volum:
1. Wilfred R. Bion, Gînduri secunde. Lucrări selectate de psihanaliză, Traducere din limba engleză de Carmen Bujdei şi Florin V. Vlădescu, în colaborare cu Corin Braga, Editura S. Freud, New York, 1993
2. Andrew Samuels, Bani Shorter, Fred Plaut, Dicţionar critic al psihologiei analitice jungiene, Traducere de Corin Braga, Editura S. Freud, Binghamton & Cluj, 1995; Ediţia a II-a, Bucureşti, Humanitas, 2005
3. Gilbert Durand, Introducere în mitodologie. Mituri şi societăţi, în româneşte de Corin Braga, Cluj, Dacia, Colecţia ”Mundus imaginalis”, 2004
4. Philippe Walter, Limba păsărilor, în româneşte de Andreea Hopârtean şi Corin Braga, Cluj, Dacia, Colecţia ”Mundus imaginalis”, 2007


Publicistică prodigioasă :
A semnat circa 200 de studii, eseuri, cronici literare, publicate in revistele Apostrof, Art-Panorama, Cahiers roumains d’études littéraires, Caietele Echinox, Clouds Magazine, Contrafort, Contrapunct, Conversația, Cuvîntul, Discobolul, Echinox, Euphorion, Familia, Journal for the Studies of Religions and Ideologies, Jurnalul literar, Metabasis, Minerva, Observator cultural, Poesis, Philologia Jassyensia, Poesis, Psihanaliza, Revista de istorie și teorie literară, România literară, Rostirea românească, Steaua, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Synergies, Transilvania, Transylvanian Review, Tribuna, Viața Românească.

Premii
Premiul pentru debut în critică la Salonul Naţional de Carte, Cluj, 1993
Premiul pentru proză al Asociaţiei Scriitorilor din Cluj, 1997
Premiul pentru critică al Societăţii „Lucian Blaga”, 2001
Premiul Universităţii Babeş-Bolyai pe anul 2004
Premiul Henri Jacquier al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, şi al Centrului Cultural Francez din Cluj, 2005
Premiul Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România, 2005
Premiul Cartea Anului pentru Eseu al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, 2007
Premiul Naţional de Istorie şi Critică literară ”Petru Creţia”, Memorialul Ipoteşti, 2007
Premiul JSRI (Journal for the Study of Religions and Ideologies) pentru 2008 în domeniul Studii Culturale
Chevalier de l’Ordre des Palmes Academiques, Franţa, 2009
Premiul Asociației Române de Literatură Generală și Comparată pentru cea mai bună revistă de literatură comparată din România (Caietele Echinox), 2009
Premiul Universităţii Babeş-Bolyai pe anul 2009

Asocieri
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 1994
Membru în Fundaţia Culturală Echinox, din 1996
Membru în Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România, filială a Asociaţiei Internaţionale de Literatură Comparată (AILC), din 1998
Membru în PEN Club Român, din 2001
Membru în Association Roumaine d`Histoire des Religions, din 2004
Membru al Asociaţiei pentru dialogul dintre ştiinţă şi teologie din România (ADSTR), din 2006

Niciun comentariu: