24.12.2009

CRITICUL LITERAR PAUL CERNAT DESPRE ANTOLOGIA SRSFF "ALTE ȚĂRMURI"Criticul literar Paul Cernat a recenzat antologia SRSFF, "Alte țărmuri".

Citiți cronica domnului Paul Cernat intitulată "Către un SF-ism neţărmurit" în numărul de astăzi al revistei "Observator Cultural"
(506/joi 24 decembrie 2009):

http://www.observatorcultural.ro/Catre-un-SF-ism-netarmurit*articleID_22989-articles_details.html

"Trei evenimente semnificative au marcat în acest an activitatea nou înfiinţatei Societăţi Române de Science-Fiction şi Fantasy:
reînfiinţarea Cenaclului ProspectArt,Premiile SRSFFşi, last but not least, publicarea volumului-antologie “Alte ţărmuri”.Primul lucru ce se cuvine remarcat e calitatea grafică a copertei realizate de artistul Mihai Zgondoiu."
- Paul Cernat

“În Alte ţărmuri, canoanele SF-ului clasic sînt lăsate departe în urmă, abandonate în favoarea unei hibridităţi fără frontiere: cyberpunk, post-cyberpunk şi reprogramări steampunk, explorări cuantice şi multiverse, cochetări cu fantasticul parabolic şi metaficţiunea, istorii alternative retro-futuriste şi distopii politico-tehnologice combinate cu naraţiuni mitice, istorice şi „de atmosferă“, o anume predilecţie pentru jocurile cu identităţi multiple, pentru relatarea la persoana întîi şi convenţia jurnalului... Parafrazînd un titlu cîndva celebru, aş spune că prozatorii de la ProspectArt se îndreaptă – cu rezultate variabile, dar demne de atenţie – către un sefeism neţărmurit.”-
Paul Cernat

"Eclectice, povestirile celor opt autori incluşi în antologia de faţă (Silviu Genescu, Liviu Radu, Sebastian A. Corn, Cristian M. Teodorescu, George Lazăr, Balin Feri, Marian Truţă şi Dănuţ Ungureanu) ilustrează noua „vîrstă“ a genului. Ele vădesc totodată o exigenţă sporită a selecţiei în raport cu alte antologii SF apărute în ultimul deceniu. Chiar şi numărul relativ redus al participanţilor spune ceva..."- Paul Cernat

Paul Cernat (n. 1972, Bucureşti): critic literar,publicist și eseist este lector universitar doctor la Catedra de istoria literaturii române a Universităţii Bucureşti.
A colaborat cu cronici literare şi eseuri la numeroase publicaţii culturale din ţară, "Observator cultural", "Dilema", "Dilema Veche", "Dilemateca", suplimentul "Vineri" al revistei "Dilema", Suplimentul cultural al revistei "22",
"Idei în dialog" etc.
A participat în calitate de critic de cenaclu la Cenaclul Litere, condus de Mircea Cărtărescu. Este specialist în avangarda literară interbelică. Este autor a nenumărate prefeţe şi studii critice.

Lucrări publicate individual
"Avangarda românească şi complexul periferiei" , Editura Cartea Românească, 2007
"Contimporanul: istoria unei reviste de avangardă", Editura Fundaţiei Culturale Române, 2007

Lucrări publicate în colaborare
În colaborare cu Ion Manolescu, Angelo Mitchievici şi Ioan Stanomir:
"În căutarea comunismului pierdut" (Editura Paralela 45, 2001)

"O lume disparută.Patru istorii personale urmate de un dialog cu H-R. Patapievici"
(Polirom, 2004)

"Explorări în comunismul românesc vol.1" (Polirom, 2004) ISBN 973-681-817-9 şi vol.2 (Polirom, 2005)

"Războiul fluturilor", de Paul Cernat şi Andrei Ungureanu (Polirom, 2005)

Niciun comentariu: