29.11.2008

THE ENCYCLOPEDIA OF SCIENCE FICTIONMonografia despre România în "The Encyclopedia of Science Fiction" de John Clute&Peter Nicholls(ediţia 1993,republicată în 1999) a fost scrisă de domnul profesor Cornel Robu.

După modesta mea opinie i se acordă un rol cu totul disproporţionat lui Mircea Eliade care nu numai că nu a scris SF dar nu a avut niciun fel de impact sau relevanţă asupra SF-ului românesc.
Mircea Eliade a scris şi literatură fantastică,unele texte fiind absolut meritorii şi
antologice,izvorînd dintr-un registru şi o abordare interbelică.
SF-ul românesc este prezentat rezumativ pînă la Mircea Eliade iar după este expediat prin înşiruiri de nume şi date de naştere.

Lui Ovid S.Crohmălniceanu,i se dedică zece rînduri pentru "Istorii insolite" (1980) şi "Alte istorii insolite",ceea ce îl reliefează ca pe un scriitor major de SF,într-o prezentare ternă şi lipsite de alte repere.Chiar aşa să fi fost ?

Mi se pare stranie această manieră de ocultare a rolului şi relevanţei unor scriitori ca Vladimir Colin,Mircea Opriţă,Sergiu Fărcăşan,Gheorghe Săsărman,Horia Aramă,Voicu Bugariu,ca să-i amintesc numai pe aceştia din generaţia 60.
Toate cărţile acestor scriitori notabili sunt trecute sub tăcere.
Din context reiese că scriitorii mai sus amintiţi au publicat numai în "Colecţia Povestiri ştiinţifico-fantastice" cu excepţia cuplului Romulus Bărbulescu şi George Anania cărora li se face onoarea să figureze cu menţiunea apariţiei a 6 romane şi a cîtorva povestiri în perioada 1959-1977.

Niciun cuvînt în cuprinsul monografiei despre studiul "Literatura SF"(1980) de Florin Manolescu sau despre volumul "Vîrsta de aur a anticipaţiei româneşti"(1969)de Ion Hobana,cu excepţia menţionării fugare la final în cadrul paragrafului "Further reading"...
În perioada 1980 -1989,au debutat cîţiva autori proveniţi din fandom,a căror creaţie a reprezentat repere,a influenţat şi modelat SF-ul românesc :"Aporisticonul" lui Mihai Grămescu, "Artele marţiale moderne" de Alexandru Ungureanu,"Planetarium" de Cristian Tudor Popescu.Aceste volume recitite (de exemplu în 1992,cînd domnul Robu îşi definitiva eseul) şi re-evaluate critic ar fi condus la o obiectivare şi o perspectivă corectă a ultimelor 3 decenii de anticipaţie românească.

Paradoxal este un alt lucru.
Singurul român care beneficiază de o monografie în Enciclopedia Science Fiction-ului este....Mircea Eliade ?
Nu ! Nicidecum ! E clar că a fost considerat nereprezentativ.
Singurul român....este domnul profesor Cornel Robu,despre care mi-ar place să cred că nu şi-a scris singur panegiricul,deşi acesta apare semnat de PN (Peter Nicholls).
Iată-l :
"ROBU,CORNEL (1938- ) Romanian lecturer in literature (at Cluj-Napoca University and sf critic,some of whose many articles have appeared in English,including "A Key to Science Fiction : The Sublime" in Foundation no 42 (1986).
He ed the 1st reprint and critical edition (1986)with afterword in English,of the early Romanian sf novel "În anul 4000 sau o călătorie la Venus" [In the year 4000,or a Voyage to Venus](1899)by Victor Anestin and also ed the anthology of Romanian sf
"Timpul este umbra noastră : Science Fiction românesc din ultimele două decenii.Antologie comentată" [Time is our shadow:Romanian Science Fiction 1969-1989:Anthology with Commentary] (anth 1991),with an afterword in English.

A more general work is "Panorama romanului românesc contemporan : 1944-1974" [Panorama of the Contemporary Romanian Novel : 1944 - 1974 ](1974) with Ion Vlad.
For this encyclopedia CR wrote the entry on ROMANIA and contributed ideas to that on SENSE OF WONDER."

Absolut meritoriu ! Dar suficient de relevant ?

Sper ca ediţia electronică din 2009 a Enciclopediei Science Fiction-ului să includă o monografie obiectivă dedicată SF-ului românesc şi ca măcar cîţiva dintre scriitorii importanţi din ultimii 40 de ani să-şi primească locul pe care-l merită.

Singurul eseu occidental (menţionat în monografia lui Cornel Robu)dedicat SF-ului românesc este "Romanian Science Fantasy in the Cold War Era" de Elaine Kleiner,eseu apărut în martie 1992 în Science Fiction Studies.

Din păcate nu am găsit varianta integrală şi nu pot să includ decît un rezumat :

Elaine Kleiner - "Romanian Science Fantasy in the Cold War Era"

Abstract.
"--The case of Romanian SF offers a fascinating glimpse into the impact that modern scientific thought has had on a little known non-Western literature emerging from a predominantly agricultural East European country buried for decades behind the Iron Curtain.
As in other European nations, the tradition of Romanian SF emerged in the 19th century from utopian precursors. The genre enjoyed a small but loyal following and developed steadily throughout the 20th century despite Romania's unhappy involvement in the world wars and brutal oppression under a Stalinist-style communism.
The path of this development, however, is unique to the nation and, to some extent, in the Eastern bloc as well.
Circumstances of publication demanded that Romanian SF be carried through the short story rather than the novel.
Because few works of Western SF were translated before the 1970s, partly as a consequence of Romania's forced isolation and state control of publishing, the genre developed independently of Western influences for the most part.
It remains inseparable from the larger body of fantastic literature, the Romanian title for SF actually being alternately "anticipatie romaneasca" (romance of anticipation) or "povestiri stiintifico-fantastice'' (science-fantasy story).
A survey of 350 Romanian SF works written between the 1960s and 1980s revealed that fully 62% are set on Earth rather than elsewhere in the cosmos, their content reflecting variations on a single central theme: humanity's struggle to accept natural limits and limitations on human existence.
This paper seeks to acquaint Western scholars with key elements of the Romanian SF tradition as it emerged from a highly centralized socialist state which privileged scientific and industrial development even as it stifled free inquiry and contact with the West."


Nu ştiu cine este Elaine Kleiner,nu-i cunosc motivaţiile conceperii eseului mai sus amintit.În sensul preocupării pentru un gen literar provenit dintr-o zonă considerată exotică a Europei,de către literaţii nord-americani.
Dar mi se pare că a traduce "povestiri ştiintifico-fantastice" prin "science-fantasy story" este cu totul fals,deşi corect într-o traducere mot-a-mot.
Iar aţi intitula un studiu "Romanian Science Fantasy..." demonstrează că autoarea (un specimen rarisim de comentator occidental al SF-ului românesc)nu a înţeles mare lucru din universul SF-ului românesc.

Scriitorii români nu au fost şi nu sînt autori de fantasy ştiinţific,nici măcar de fantezii ştiinţifice.

Ar fi interesant de citit studiul integral şi de a investiga dacă în ultimii 19 ani,au mai apărut în revistele academice occidentale şi alte eseuri şi comentarii dedicate SF-ului românesc.

Niciun comentariu: