06.09.2009

UN AUTOR SF CLUJEAN,MEMBRU AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE DIN UNGARIA


"Un autor în plină ascensiune" îl considera Hugo Agoston în 1986 pe László Péter Biro,recezîndu-i în paginile almanahului Anticipaţia 1987,culegerea de povestiri SF,"Verigi posibile"(„Lehetséges láncszemek”),editura Kriterion,Bucureşti,1985.
În acelaşi almanah,îi apărea traducerea povestirii "Nunta unei flori".
László Péter Biro s-a născut în 1955 la Cluj,în 1979 a absolvit Universitatea Babeş-Bolyai,specialitatea fizică.A lucrat ca cercetător la Institutul de tehnologie izotopică şi moleculară din Cluj.
"Demnă de interes este,diversitatea tematică a povestirilor...László Péter Biro selectează dintr-un evantai tematic divers şi fiecare idee a sa este diferită de cea precedentă...Sînt,îndeobşte,metafore ce sugerează preţuirea valorilor(între care cele mai de preţ sînt viaţa şi libertatea) şi care postulează deîndată,alături de valorile amintite,cea a alterităţii,propovăduind,totodată şi cinstirea ce i se cuvine specificităţii." - Hugo Agoston
László Péter Biro s-a stabilit la Budapesta unde a făcut o prestigioasă carieră ştiinţifică,fiind doctor în fizică,Şeful departamentului de nanotehnologie din cadrul Institutului de cercetări asupra fizicii materialelor din cadrul Academiei ungare de ştiinţe.
Este membru al European Physical Society,European Materials Research Society,
American Association for Advancement of Science,American Chemical Society şi al unor comitete ştiinţifice ale unor întruniri NATO şi conferinţe internaţionale
A obţinut burse de studiu(EC fellowships) din partea Institut für Integrierte Schaltungen,Erlangen,Germania,Max Born Institute,Berlin,Germania,Facultes
Universitaires Notre Dame de la Paix,Namur,Belgia.
A publicat 120 articole ştiinţifice în reviste internaţionale,3 cărţi şi 5 monografii.
Predă Universitatea tehnică şi economică din Budapesta şi este coordonator de doctorate.
Vom cerceta dacă László Péter Biro a mai scris SF în cei douăzeci şi patru de ani trecuţi de la apariţia "Verigilor posibile".
Colegul nostru,Feri Balin îi va recenza volumul SF "Verigi posibile" pe site-ul SRSFF şi îl vom contacta pe dl.László Péter Biro pentru acordarea unui interviu.

Niciun comentariu: