02.03.2011

DELIR BOLȘEVIC : URSS ÎN 2061 !

„Artiștii visează și își imaginează URSS în 2061. Să inventăm viitorul împreună !
Chiar dacă pînă acum n-ați auzit poate despre proiectul URSS-2061.
Cineva din viitor nu cînta oare, melodii din anii şaizeci ai secolului trecut : "Şi pe Marte fi-vor flori de măr ..." ?”În cinstea a 50 de ani de la explorarea planetei Marte” - Poșta URSS 2061

Tovărașii aparținînd comunității online a „tinerilor bolșevici ruși” își doresc cu ardoare un viitor radios și măreț.
E vorba de niște cetățeni ex-sovietici și ruși revoltați, supărați pe capitalismul de cumetrie de tip KGB, eșuați și ratați care se defulează online pentru că sînt incapabili în viața reală să aibă vreun obiectiv, să-și asume vreo responsabilitate, să se integreze în societate, să aibă o slujbă, o activitate constantă și productivă social și atunci frustrările, complexele și refulările își găsesc debușeul prin proiecții de compensare în „cloaca maxima” - internetul, refugiul a destui paranoici și schizofrenici care duc o existență de (cvasi)pensionari, pendulînd între bucătărie, WC, dormitor și calculator în căutarea unui cancer care să dea un sens unor existențe stupide și irosite, cum spunea Cristian Tudor Popescu.
Cinste lor, fruntașilor ! Fruntași „virtuali”, biete creaturi bolnave ce fantasmează zilnic într-un delir megalomanic...viermi în groapa de gunoi a istoriei.


„Exact la o sută de ani de la lansarea lui Gagarin în spațiu, pe Marte există baze sovietice. Prima etapă de terraformare a planetei Marte a fost încheiată cu succes !
Concursul de artă SF "URSS-2061" - o perspectivă unică a acestui frumos viitor depărtat : unde vor fi oamenii sovietici, în anul două mii şaizeci şi unu ? ”


„Dar să nu uităm: marea victorie cosmică a URSS a fost falsificată pe Pămînt. Proiectul 2061 a unit ingineri şi designeri, tehnicieni şi programatori, medici şi biologi, oameni de ştiinţă şi educatori - sute de mii de cetăţeni sovietici care din elevii de ieri au devenit profesorii eminenţi de astăzi.”

„Nu trebuie să ne limităm la o singură zi şi la un singur peisaj marţian.
Fii creativ. Inventiv. Creează viitorul”.


„Ne-am obișnuit ca viitorul să fie reprezentat în culori întunecate.
Refuzăm un viitor post-apocaliptic New Age.
Sarcina noastră : a crea un viitor pe care dorim să-l trăim.”


Găunoasă, grandilocventă, falsă și strident triumfalistă, propaganda bolșevică fie ea și SF, se autoalimentează perpetuu din propriile clișee tributare anilor 30-50 ai secolului XX.

http://community.livejournal.com/ru_2061/7892.html#cutid1

Dacă vreți să știți care va fi viitorul radios al Rusiei și Europei de est, aruncați o privire mai jos :
P.S. China bolșevică a preluat „creator” poncifele realismului socialist sovietic, ducînd kitschul pe cele mai înalte culmi de înflorire ! :))

„Micii oaspeți în Palatul Lunii”

„Cu tovarășii de joacă spre stele”

„Cutreierînd universul în cosmonavă”

Niciun comentariu: