17.08.2010

RAY BRADBURY ÎMPLINEȘTE 90 DE ANI

Duminică 22 august 2010, Ray Bradbury împlinește 90 de ani !

"În orașul ăsta sînt tot felul de mașini, zise Douglas, alergînd...
Ce-o să-mi arăți acum, Charlie ?
- O Mașină Timpului, îi răspunse Charlie Woodman, gîfîind...
- Excursii în trecut și în viitor ? întrebă John Huff, aținîndu-le calea.
- Doar în trecut - nu poți avea chiar totul
!" - "Mașina Timpului" - Ray Bradbury, volumul "Aici sînt tigri", trad.: Petre Solomon, colecția Fantastic Club, editura Albatros,1974 ("R is for Rocket,1962)


Ray Bradbury sărbătorindu-și anul trecut aniversarea în același loc (Clifton's Cafeteria) unde în urmă cu 72 de ani venea pe pentru prima dată la întrunirea Los Angeles Science Fiction Society

Născut pe 22 august 1920, Ray Bradbury a devenit el însuși precum personajul sau colonelul Freeleigh, o Mașină a Timpului.

Este unul dintre cei mai importanți și populari scriitori de ficțiune speculativă (SF,fantasy,horror) și de mainstream.
Își atribuie longevitatea unei întîmplări din 1932 cînd la un bîlci,
Mr. Electrico l-a atins cu o bagheta electrificată și i-a strigat "Live forever !"


Primind The National Medal of Arts în 2004
În 2007 i s-a decernat Ordre des Arts et des Lettres în rang de comandor.

În 1937, Ray Bradbury a fost invitat de Forrest J. Ackerman să participe la întrunirile Los Angeles Science Fiction Society, care aveau loc la Clifton’s Cafeteria, în centrul Los Angelesului.Acolo i-a întîlnit pe Robert A. Heinlein, Emil Petaja, Fredric Brown, Henry Kuttner, Leigh Brackett, Jack Williamson.
Prima povestire publicată de Bradbury a fost "Hollerbochen's Dilemma", apărută în fanzinul "Imagination!" în ianuarie 1938.
Și-a lansat propriul fanzin "Futuria Fantasia" în 1939 scriind cea mai mare parte a materialelor celor patru numere, fiecare dintre acestea avînd sub 100 de exemplare.
Prima povestire pentru care a primit un onorariu, "Pendulum" (în colaborare cu Henry Hasse)a fost publicată în revista pulp "Super Science Stories" în noiembrie 1941.
A primit 15 dolari.
Scriitoarea Leigh Brackett a avut generozitatea de a-i da primele sfaturi literare.Ulterior a colaborat cu Brackett, finalizînd textul acesteia, "Lorelei of the Red Mist" (1946, în "Planet Stories").
A devenit scriitor profesionist la sfîrșitul anului 1942.
În 1943, stilul său începuse să se cristalizeze, poetic, evocativ, în mod conștient simbolic, cu o puternica încărcatură nostalgică și o alunecare spre macabru.
Prima sa carte, "Dark Carnival", o culegere de povestiri(scrise între 1943-1947) a fost publicată în 1947 de Arkham House, editura scriitorului August Derleth.
Volumul cuprinde povestirile "The Watchers","The Poems","Bang, You're Dead' și "The Seashells."


Forța lui Bradbury rezidă în incomparabilul său talent de moralist, transpunînd în lumea miraculosului, datele ireductibile ale realităților zilelor noastre,
conflictele generate de înstrăinarea omului și de absurditatea condiției sale.
În tot ceea ce a scris, a reflectat problemele cruciale, dezbaterile și conflictele fundamentale ale vremii noastre.
Textele lui Bradbury nu sînt evaziuni sterile și facile de tip entertainment,
laxative pentru creier ci se înscriu în cea mai bună tradiție a povestirilor filosofice, construind sinergic conceptualizări și proiecții lucide ale consecințelor faptelor noastre din prezent și din trecut.Ca și Swift și Herbert George Wells, Bradbury ne face să reflectăm, făra nici un compromis la starea societății în mijlocul căreia trăim.
Bradbury nu absolutizează și nici nu idealizează instituțiile și normele considerate sancrosancte ale prezentului afirmînd doar principiile și valorile umane elementare.


Întîlnirea întîmplătoare într-o librărie din Los Angeles cu scriitorul britanic Christopher Isherwood, i-a oferit lui Bradbury oportunitatea de a-i fi citit manuscrisul "Cronicilor marțiene" de un autor reputat.
Isherwood a scris laudativ despre povestirile lui Bradbury.


"Science fiction-ul este un ciocan admirabil: intenționez să-l folosesc ori de cîte ori voi simți nevoia să lovesc în țurloaiele sau căpățînile acelora care nu-i lasă pe oameni în pace" - Ray Bradbury


Eroul cel mai des întîlnit în textele lui Bradbury este răzvrătitul solitar, în război fățiș sau ascuns cu o societate ostilă aspirațiilor și idealurilor lui.
Este un lucid analist al dezumanizării provocate de imbecilizarea și infantilizarea în masă prin manipularea de către mass media a instinctelor reptiliene.


"La început, toate invențiile astea erau atît de încîntătoare ! Parcă ar fi fost niște jucării plăcute și utile, dar oamenii au mers prea departe în folosirea lor și s-au pomenit zidiți de vii într-un comportament social din care poate nu vor mai fi în stare să iasă." - Ray Bradbury"Noi pămîntenii, avem un deosebit talent de a distruge lucrurile frumoase.
Vom ajunge cîndva pe alte planete și vom amplasa gherete cu hamburgeri și hot dogs pe ruinele civilizațiilor extraterestre.Și vom da munților găsiți acolo, numele lui Rockefeller și fluviilor, denumiri de corporații."


"Cititorii, știind ce voiau și urmărind doar plăcerea, au lăsat să supraviețuiască doar fițuicile cu poze.Și bineînțeles revistele pornografice.
Acesta-i adevărul, Montag.
Ce vor oamenii mai presus de orice ? Oamenii vor să fie fericiți, nu-i așa ?
Ei, și nu sînt ? Nu-i ținem într-o veșnică agitație și nu le dăm destule distracții ? Doar pentru asta trăiește omul, nu?
Pentru plăceri, pentru excitații.Și de asta trebuie să i le furnizăm din belșug." - Ray Bradbury, "Fahrenheit 451"strong>

"Cărțile nu erau decît un fel de receptacol în care oamenii înmagazinau o mulțime de cunoștințe, pe care se temeau c-ar putea să le uite.Nu e nimic magic în cărți : magic e doar ceea ce spun cărțile și însuși faptul că în ele peticele universului sînt însailate într-un veșmînt pe măsura noastră.
Nu sînt cîtuși de puțin niște lucruri moarte, ci cuprind în ele o putere de viață, ce le face să fie la fel de active ca și sufletul care le-a zămislit, ba chiar asemenea unor flacoane, ele ppstrează esența și substanța cea mai pură a cugetului viu care le-a născut." - Ray Bradbury"Scriitori buni ating adesea viața.
Cei mediocri își plimbă peste ea o mîna grabită.
Iar cei proști o siluiesc și-o lasă apoi, sfîrșită, pradă muștelor.
Ai înțeles de ce imbecilii privesc cărțile cu ură ?
Ele dezvăluie porii de pe fața vieții.
Cretinii comozi vor să vadă doar figuri de ceară, fără pori, fără păr, fără expresie." - Ray Bradbury"Din tăciuni și cenușă, din pulbere și cărbune, anii vechi, anii verzi, ar putea sări ca niște salamandre de aur; aerul s-ar putea umple de mireasma trandafirilor, părul alb ar putea deveni negru ca pana corbului, zbîrciturile ar dispărea; și totul s-ar întoarce la obîrșii, fugind de moarte, pe cerul apusean s-ar ivi sori care ar apune într-un răsărit glorios, lunile s-ar încăleca, scurtîndu-se, toate cele ar intra unele în altele ca niște cutii chinezești sau ca iepurii în pălăriile scamatorilor, toate cele s-ar întoarce la moartea dintîi, la moartea verde a semințelor, la vremea de dinaintea începuturilor" /Ray Bradbury, volumul "Aici sint tigri",trad.: Petre Solomon,1974,colectia Fantastic Club,editura Albatros ("R is for Rocket,1962)

Se pot trimite mesaje de felicitare lui Ray Bradbury, utilizînd adresa :

http://www.spotlight.ucla.edu/ray-bradbury/greetings/

Niciun comentariu: