20.03.2010

CENACLUL PROSPECTART, VINERI 26 MARTIE, CU ÎNCEPERE DE LA ORA 17.00, CENTRUL CULTURAL CALDERONUrmătoarea întrunire a cenaclului ProspectArt va avea loc vineri 26 martie, începînd cu ora 17.00, la centrul cultural Calderon - parter, str.J.L.Calderon nr.39 și va fi dedicată în prima parte domnului Prof.Dr.Florin Manolescu, autorul ”Literaturii SF”, ”Misterului camerei închise”, a ”Mentaliștilor”, laureatul Premiului SRSFF 2009, pentru cel mai bun autor.


Prof.Dr.FLORIN MANOLESCU (foto: Michael Haulică)

"Pentru a deveni o literatură matură, orice SF trebuie să îndeplinească două condiții:
1.Să devină conștient de propria tradiție.
2.Să pătrundă în conștiința criticii și a istoriei generale a unei literaturi."
- Florin Manolescu

Programul întrunirii :
-Florin Manolescu :prezentare bio-bibliografică - Cristian Tamaș
- prezentarea povestirii ”Califat” în lectura autorului
-Dănuț Ungureanu - "Modelarea externă a viitorului și principiul non-acțiunii".
-Cristian Lăzărescu va prezenta un portret bio-bibliografic James Tiptree Jr. și va citi traducerea povestirii ”The last flight of Dr.Ain” de James Tiptree Jr.(trad.Mihai-Dan Pavelescu, ”Ultimul zbor al lui Dr.Ain”, Adevărul literar și artistic, iulie 1992).
La sfîrșitul întrunirii, dl.Prof.Florin Manolescu va acorda autografe.Centrul Cultural Calderon, strada J.L. Calderon nr. 39.
La Centrul Calderon întrunirile ProspectArt încep la ora 17.


Din aprilie, activitatea cenaclului va reveni la Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu” din bulevardul Lascăr Catargiu 21 (fost Ana Ipătescu), următoarea întrunire fiind programată joi 15 aprilie, ora 18.

Cenaclul ProspectArt este o iniţiativă a Societăţii Române de Science-Fiction şi Fantasy.
Sunt aşteptaţi şi invitaţi să participe la şedinţele cenaclului, toţi cei care se simt atraşi de fenomenul SF&F românesc, tinerii autori care doresc îndrumare şi ajutor , iubitorii de SF&F, fani şi profesionişti pentru ca împreună să contribuim la renaşterea şi dezvoltarea acestei arte în România.
Florin Manolescu (critic, istoric literar, prozator) s-a născut în Bucureşti, la 11 ianuarie 1943.
Studii de filologie română şi germană la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (1963–1968).
Din 1968 pînă în 1990, asistent la Catedra de literatura română a aceleiaşi facultăţi, conferenţiar din 1990.
Autor, în 1978, al primei teze de doctorat din România despre literatura S.F.
Din 1993 lector, din 1995 profesor la Seminarul de romanistică al Universităţii Ruhr din Bochum, Germania.
Cronicar literar cu rubrică permanentă în revistele literare Amfiteatru (1967–1968), România literară (1969), Argeş (1969–1971), Contemporanul (1982–1983) şi Luceafărul (1990–1993).
Autor al volumelor:
-"Poezia criticilor"(ed.Eminescu, 1971, Premiul Uniunii Scriitorilor)
-"Literatura S.F."(ed.Univers, 1980)
-"Caragiale şi Caragiale:Jocuri cu mai multe strategii"(ed.Cartea Românească-1983,ediţia a II-a,Humanitas-2002)
-"Litere in tranziţie"(ed.Cartea Românească,1998)
-"Misterul camerei închise.Nouă povestiri incredibile" (ed.Humanitas, 2002)
-"Enciclopedia exilului literar romanesc. 1945-1989"(ed.Compania-2003,Premiul Institutului Cultural Român).
-"Mentaliștii.Alte nouă povestiri incredibile"(ed.Cartea Românească, 2009)
Autor (selecţie,introducere,cronologie,note biobibliografice) al antologiei
"The Phantom Church and Other Stories from Romania" (University of Pittsburgh Press, 1996);
a tradus un volum de studii de imagologie romano-germana de Klaus Heitman ("Oglinzi paralele", Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996);
a colaborat cu articole de sinteză la "Dicţionar de literatura română" (Editura Univers, 1979) şi la "Dicţionarul scriitorilor romani (Editura Fundatiei Culturale Romane, 1995) .
Coautor la volume colective:
-Rumänisch-deutsche Interferenzen, Heidelberg, 1986.
-Rumänische Exilliteratur 1945-1989, München, 1999.
-Im Dialog: Rumänische Kultur und Literatur, Leipzig, 2000.
-Wortgeburten. Zu Ehren von Karl Maurer, Heidelberg, 2009.
-Rumänien und Europa. Transversale, Berlin, 2009.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1987).
Membru al PEN-Clubului român (din 1991).
Membru al Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc (din 2003).


"Volumul ”Literatura SF” (1980) reprezintă la noi, prima sinteză teoretică de amploare, în care genul tinde să fie tratat, cel puțin ca problematică, exhaustiv.
Niciodată, însă, pînă la cartea lui Florin Manolescu, n-am avut lucrarea de teorie cu aspect monografic, ”manualul” genului.
”Literatura SF” reunește temele într-o structură unitară, sub semnul erudiției și al rigorii."
- Mircea Opriță

"În ciuda riscurilor înfruntate de orice construcție masivă, sistematică, de tip academic, ”Literatura SF” este eseistică elegantă și precisă, în care finețea disociativă și expresia de o grațioasă naturalețe feresc de ariditate și didacticism." - Mircea Iorgulescu


"Mentaliştii.Alte nouă povestiri incredibile" – Florin Manolescu
Editura „Cartea Românească”,2009

Cel de al doilea volum de povestiri al criticului,istoricului literar şi autorului Florin Manolescu,a apărut la editura Cartea Românească în 2009.
Culegerea se intitulează "MENTALIŞTII.Alte nouă povestiri incredibile".
De ce alte nouă ? Pentru că în 2002,Florin Manolescu a publicat la editura Humanitas,volumul "Misterul camerei închise:nouă povestiri incredibile",în colecţia "Cartea de pe noptieră".
Nouă texte având un farmec suav şi subtil, care aduc un omagiu Bucureştiului dărâmat de comunism, Bucureştiul din inimile noastre, cel distrus.

Cred că este volumul anului 2009. Un volum scris de un prozator dotat cu o forţă de nebănuit, care ne vorbeşte despre o lume care nu mai există, o lume de belle epoque, în care pisicile vorbesc şi au capacităţi intelectuale critice şi estetice, în care personajele ne vorbesc despre un viitor care a trecut deja, un viitor în care Bucureştiul se prăbuşeşte sub lamele buldozerelor comuniste.

"Mentaliştii" lui Florin Manolescu este cel mai bun volum cu tangeţe SF sau F apărut în 2009.

"Mentaliştii - o carte magică, a cărei vrajă nu se destramă odată cu ultima povestire, ci chiar atunci începe să acţioneze.Un soi de tales of unexpected scrise absolut din plăcere,fără cea mai mică urmă din tradiţionalele obsesii ale literatului nostru.” (Dan C. Mihailescu)

"Incredibile, dar foarte convingătoare prin inventivitatea şi prin consistenţa lor, deci adevărate, cele Alte nouă povestiri ale lui Florin Manolescu îşi răsfaţă cititorii, invitîndu-i să se ia în serios şi oferindu-le în schimb tot ceea ce aceştia şi-ar putea dori într-o zi de sărbătoare.
Dacă ar fi fost prozator şi dacă ar fi trăit în România anilor 2000, sucitul cavaler de La Mancha, mentalistul tuturor mentaliştilor, n-ar fi scris altfel.
Transpare în ceea ce scrie Florin Manolescu o încredere, greu de regăsit acum printre profesioniştii literaturii,în forța incantatorie a textului, în puterea lui de a izbăvi dacă nu lumea, cel puţin pe autorul lui.
Prozele scurte ale lui Florin Manolescu sînt o lectură cel puţin încîntătoare".-Iulia PopoviciFlorin Manolescu - "Misterul camerei închise.
Nouă povestiri incredibile"

Editura Humanitas,Colecţia "Cartea de pe noptieră",2002

"Privită în ansamblu,culegerea de proză scurtă a lui Florin Manolescu este indiscutabil reuşită.Şi ca SF, şi ca literatură pur şi simplu". - Mircea Opriţă

"Poveşti incredibile? Numai un naiv îşi poate închipui că sînt inventate.Şi-apoi, vedeţi dumneavoastră, mai toate au fost date la gazetă.
Nu se poate să iasă fum fără foc.
De pildă femeia aceea ucisă în camera încuiată pe dinăuntru... Aici e vorba de documente strict secrete, e limpede că orice urmă a fost ştearsă cu grijă.
V-aţi gîndit vreodată serios la inteligenţa furnicilor?
Sau bărbatul care dispare în trecut – s-a demonstrat teoretic că lucrul e posibil. Aţi înţeles ce s-a întîmplat cu maestrul Kudini, aţi urmărit cu atenţie elefantul? Cît despre povestea cu ascensoarele, cine nu ştie că obiectele îți fac figuri şi că au o viaţă a lor, care seamănă cu a noastră?
Poveşti incredibile? Nicidecum? Pe mine m-au cam speriat. Oare cît ştim despre lumea în care trăim?"
- Florin Manolescu

Niciun comentariu: