25.10.2008

SF-UL BATE VIAŢA ?

Din cărţile lui Jacques Vallee(astrofizician,astronom şi informatician)aflu cîteva detalii interesante despre modul în care Science Fiction-ul modelează realitatea.


Una din primele menţionări ale obiectelor zburătoare neidentificate în Science Fiction,a părut în 1933,în piesa lui Arthur Koestler, "Twilight bar".
Deasupra insulei apare un "meteor enorm" emiţînd un sunet înalt,ca un şuierat,în vreme ce toate luminile se sting.
Era de fapt o navă aeriană,pentru că amerizează şi două fiinţe îmbrăcate în costume spaţiale albe se prezintă populaţiei insulei drept mesageri.

Inutil să mai precizăm că în 1933,nu existau nici un fel de mărturii şi rapoarte asupra efectelor obiectelor zburătoare neidentificate asupra reţelei de energie electrică.

În 1950,a apărut romanul "The Flying Saucer" de Bernard Newman,care a descris pentru prima dată efectele OZN asupra automobilelor,inclusiv cîmpurile electromagnetice.

Cazul de răpire Belans,Belgia din 1988 a fost reprezentarea fidelă a povestirii SF scrisă în 1930, "Hodomur,omul infinitului" de Ege Tilms.
Bernard Meheust a acumulat o enormă bază de date,texte,ilustraţii cuprinzînd literatură SF publicat înainte de 1939 şi chiar înainte de 1914.
Povestirile SF narează cum fiinţe din OZN urmăresc automobile,trenuri,
avioane,blochează maşini,îndreaptă asupra oamenilor raze ciudate,răpindu-i.

Răpirile oamenilor de către fiinţe extraterestre constituie o temă centrală a SF-ului
la începutul secolului 20.
Bernard Meheust a regăsit această temă în sute de povestiri,în special în franceză şi engleză,publicate între 1880 şi 1940.

Am tresărit cînd am citit numele fraţilor Arkadi şi Boris Strugaţki,citaţi ca importanţi scriitori de SF care au postulat ipoteza că evoluţia omenirii este influenţată,sprijinită,modelată.
Cine a citit "Un miliard de ani pînă la sfîrşitul lumii" ?

Ei bine,tocmai această nuvelă a fraţilor Strugaţki este citată de Jacques Vallee.
Şi nu este vorba de banale teorii conspiraţionist-ozeniste.

Jacques Vallee postulează ideea unui sistem de control spiritual,utilizînd mitologia şi miturile.
"Acestea acţionează la un nivel al realităţii sociale asupra căreia tendinţele normale politice,economice,culturale,sociale nu au putere reală.
La acest nivel,timpul este îndelungat şi evoluţia înceată.
Mass media mondială,care are drept scop furnizarea de imagini cît mai zgomotoase,
ratează cu totul semnalele relevante.
O societate a cărei atenţie se măsoară în minute (intervalul dintre două reclame)nu îşi poate forma o opinie despre evenimente care îşi au originea în vremea în care bunicii în viaţă nu se născuseră şi care nu se vor sfîrşi probabil nici cînd străstrănepoţii noştri vor muri.
Acestea sunt schimbări pe termen lung.Ele domină destinul civilizaţiei umane.
Miturile operează cu simboluri şi limbajul alcătuit din aceste simboluri constituie un sistem complet.Acest sistem este metalogic dar nu metapsihic.El nu încalcă nici o lege deoarece reprezintă substanţa din care sînt alcătuite legile."

Fraţii Strugaţki au descoperit (literar vorbind),blocajul supercivilizaţional al ideilor ştiinţifice apărute înainte de vreme pe Terra.
Cîţiva oameni de ştiinţă pe punctul de a face descoperiri epocale sunt confruntaţi cu situaţii şi personaje absurde,coincidenţe stranii,toate acestea apărînd doar cu scopul de a-i distrage,de a-i sîcîi,de a- i deturna,de a-i înnebuni,de a-i face să renunţe la investigaţii şi cercetări.
"Fără a bănui,am pătruns pe teritoriul unei supercivilizaţii care a hotărît să aibă grijă de progresul terestru,aşa cum crede ea că este potrivit."

Sistemul de control exercitat,postulează Vallee,este destinat reglării dezvoltării civilizaţiei umane şi ar reprezenta o dovadă a existenţei unor alte dimensiuni de dincolo de spaţiu-timp,un multivers care se află în jurul nostru,a cărei realitate tulburătoare refuzăm să o luăm în considerare,adică un sistem care transcende timpul aşa cum transcende spaţiul.
Simultaneitatea,sincronicitatea şi coincidenţele ce abundă în vieţile noastre sugerează că ar putea fi organizată ca o bază aleatorie de date (multivers) şi nu ca o bibliotecă secvenţială (universul în patru dimensiuni din fizica convenţională."
"Miturile reprezintă una din căile prin care o formă de inteligenţă de o incredibilă complexitate comunică cu noi în mod
simbolic
.
"De la originile noastre ca specie raţională pînă în prezent,ceva a servit drept suport pentru imaginaţia umană,drept cadru pentru tragedia umană,drept generator al viselor umane.Am reacţionat la acest sistem multiversial,în multe feluri.Acum reacţionăm la el prin SCIENCE FICTION..

"Este vorba de un sistem de învăţare programată.Cea mai bună metodă de învăţare programată este cea care combină
"Acesta este un sistem operaţional de comunicare simbolică la nivel global,
influenţînd ceea ce am putea numi,viaţa noastră spirituală.
Ne afectează politica,istoria,cultura,civilizaţia.Este ceva din trecutul nostru şi fără îndoială face parte din viitorul nostru"

Niciun comentariu: