14.11.2015

PREMIILE SRSFF „ION HOBANA” 2015

 
Premiul I : „Era mașinii. Despre postumanism și imaginarul tehnologic în literatură” de Daniela Petroșel (editura Tracus Arte, 2014)

Daniela Petroșel a abordat o temă complexă și interdisciplinară, relația dintre literatură și tehnologie, concretizată într-un volum de studii despre avangardă, science fiction și cyberfiction, postumanism, transumanism și literatură electronică. Aceste direcții de cercetare s-au materializat în „Era mașinii” care a adus pe teren românesc o dezbatere importantă din lumea occidentală precum și concepte care merită să fie prezente mai mult în teoria culturală de la noi din țară. Consider că această carte va deveni, de la apariție, o referință obligatorie.” - Andrei Bodiu

Premiul I Ex Aequo : „Morfologia lumilor posibile. Utopie, antiutopie, science-fiction, fantasy”, antologie de studii critice coordonată de Corin Braga (Colecția Centrului de Cercetare a Imaginarului „Phantasma” din Cluj Napoca,  editura Tracus Arte, 2015)

Volumul "Morfologia lumilor posibile" analizează evoluția genului utopic din Renaștere până în secolul XXI, acordând o egală importanță feței sale pozitive (utopiile) și feței sale negative (distopiile), precum și relațiilor sale cu genuri conexe cum ar fi satirele, călătoriile extraordinare, science fiction-ul, fantasy-ul, literatura apocaliptică, etc. Alături de cercetarea dicronică, "Morfologia lumilor posibile" propune de asemenea o morfologie a utopiei literare, construind o tipologie a principalelor sale subspecii. Volumul reunește contribuțiile mai multor cercetători deja afirmați sau pe cale de afirmare, Ștefan Borbély, Corin Braga, Marius Conkan, Niculae Gheran, Simina Rațiu, Andrei Simuț, Olga Ștefan, Radu Toderici.”

Felicitări ambilor laureați !


Lector universitar dr.Daniela Petroșel (n. 26 decembrie 1977, Suceava), Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava.
Este autoarea volumului „Retorica parodiei” (editura Fundației Culturale „Ideea Europeană”, București, 2006) pentru care a primit Premiul  „Val Condurache” al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași, în anul 2006. De asemenea, este laureata Premiului pentru Teorie Literară acordat de Fundația literară a Bucovinei în anul 2007.
A publicat articole și studii în diverse reviste literare - Convorbiri literare, Familia, Vatra, Transilvania, etc.) și în volume colective  (și în postura de coordonator) apărute în țară și în străinătate.


Profesor universitar dr. Corin Braga

Corin Braga (n. 12 ianuarie 1961, Baia Mare, Maramureș) este profesor de literatură comparată, romancier și critic literar român contemporan, decanul Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca.
Doctor în filologie, cu teza „Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare” (UBB, Cluj Napoca, România, 1997)
Doctor în filosofie, cu teza „De l’utopie à l’antiutopie aux XVI-XIXe siècles” (Lyon, Franța, 2008)
Din 2001, Director al „Caietelor Echinox” și coordonator al colecției „Mundus imaginalis” la Editura Dacia din Cluj Napoca. 
Din 2002, fondator și director al Centrului de Cercetare a Imaginarului „Phantasma” din cadrul Facultății de Litere, Cluj Napoca.

A semnat circa 200 de studii, eseuri, cronici literare, publicate în revistele Apostrof, Art-Panorama, Cahiers roumains d’études littéraires, Caietele Echinox, Clouds Magazine, Contrafort, Contrapunct, Conversația, Cuvântul, Discobolul, Echinox, Euphorion, Familia, Journal for the Studies of Religions and Ideologies, Jurnalul literar, Metabasis, Minerva, Observator cultural, Poesis, Philologia Jassyensia, Poesis, Psihanaliza, Revista de istorie și teorie literară, România literară, Rostirea românească, Steaua, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Synergies, Transilvania, Transylvanian Review, Tribuna, Viața Românească.

Volume
„Noctambulii”, roman, Editura Dacia, Cluj, 1992
„Nichita Stănescu - Orizontul imaginar”, Editura Imago, Sibiu, 1993; Ediția a II-a, Editura Dacia, Cluj, 2002
„Hidra”, roman, Editura Imago, Sibiu, 1996
„Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare”, Editura Institutul European, Iași, 1998
„Oniria. Jurnal de vise” (1985-1995), Editura Paralela 45, Pitești, 1999
„10 Studii de arhetipologie”, Editura Dacia, Cluj, 1999, 2007
„Le Paradis interdit au Moyen Âge. 1. La quête manquée de l’Eden oriental”, Paris, L’Harmattan, 2004
„De la arhetip la anarhetip”, Editura Polirom, Colecția Plural M, Iași, 2006
„La quête manquée de l’Avalon occidentale. Le Paradis interdit au Moyen Age” – 2, Paris, L’Harmattan, 2006
Corin Braga (coord.), „Concepte și metode în cercetarea imaginarului. Dezbaterile Phantasma”, Iași, Polirom, 2007
„De l’utopie à l’antiutopie aux XVI-XIXe siècles”, Atelier National de Reproduction des Thèses, Lille, 2009

Ediții, studii și volume colective
Programa de limba și literatura română, pentru învățământul de zi și seral (clasele IX-XIII), Editura Didactică și Pedagogică, 1987 (consultant și coautor)
Limba și literatura română, pentru liceu, Societatea de științe filologice din R.S.R., Ramuri, Craiova, 1988 (capitolul "Nichita Stănescu")
„Doisprezece prozatori”, Volum colectiv de debut în proză, Editura Dacia, Cluj, 1988 (Proza Ascensorul)
„Portret de grup cu Ioana Em. Petrescu”, Editura Dacia, Cluj, 1991 (articolul Vedere și viziune)
„Eonul Blaga”. Antologie de Mircea Borcilă, Editura Albatros, București, 1997 (articolul Pan - Între Dionysos și Apolo)
„Leonid Dimov, Dumitru Țepeneag, Momentul oniric”, Editura Cartea Românească, București, 1997 (Ediție îngrijită de Corin Braga)
Ion Pop (ed.), „Dicționar analitic de opere literare românești”. A-D, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1998
„Urmuz, Pagini bizare”, Postfață de Corin Braga, Editura Dacia, Cluj, 1999
Ion Pop (ed.), „Dicționar analitic de opere literare românești”. E-L, Casa Cărții de Știință, Cluj, 1999
Ștefan Borbely (ed.), „Experiența externă”, Institutul European, Iași, 2001, (articolul Eu și Spania. Povestea unei descumpăniri)
Ion Pop (ed.), „Dicționar analitic de opere literare românești”. M-P, Casa Cărții de Știință, Cluj, 2001
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, „Dicționarul scriitorilor români”, M-P, Editura Minerva, București, 2001
Smaranda Bratu Elian (ed.), „Giordano Bruno e il Rinascimento quale prospettiva verso una cultura europea senza frontiere”, Editura Fundației Culturale Române, București, 2002 (articolul La mystique unitive des Fureurs heroiques)
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, „Dicționarul scriitorilor români”, R-Z, Editura Albatros, București, 2002
Oleg Garaz (ed.), „Poetică muzicală și convorbiri”, Casa Cărții de Știință, Cluj, 2003 (interviul „Sărbători galante și ritualuri oculte ale imaginarului: despre mituri și vise, fantasme și halucinații, chestiuni sacre și arhetipale”)
Ion Pop (ed.), „Dicționar analitic de opere literare românești”. Q-Z, Casa Cărții de Știință, Cluj, 2003
Leonid Dimov, Scrisori de dragoste (1943-1954), Editie îngrijită, studiu introductiv, biobibliografie și note de Corin Braga, Polirom, Iași, 2003
Aline Le Berre (coord.), De Prométhée à la machine à vapeur. Cosmogonies et mythes fondateurs à travers le temps et l’espace, Pulim, Limoges, 2004 (articolul ”L’imaginaire des cartes T-O. Principes non-empiriques de construction des mappemondes médiévales”), pp. 97-109
Traian Vedinaș (coord.), Echinoxismul. Dicționar sintetic și antologic, Editura Grinta, Cluj, 2006 (articolul ”Portret de grup în timp”)
Ruxandra Cesereanu, Marta Petreu, Corin Braga, Virgil Mihaiu, Ovidiu Pecican, Ion Vartic, Sadovaia 302 bis, Biblioteca Apostrof, Cluj, 2006 (studiul ”Vrăjitoarea și artistul iluminat”)
Christian Wentzlaff-Eggerbert (ed.), Europa como espacio cultural: La identidad y las instituciones europeas, Universität zu Köln, Arbeitkreis Spanien-Portugal-Lateinamerika, 2006 (studiul ”Los imaginarios europeos”)
Irina Petraș (coord.), Cuvinte. Almanah literar 2006, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2006 (articolele „Cine sunt eu?” și „L’eschatologie celtique et la quête de l’immortalité”)
Simona Corlan-Ioan, Ovidiu Bogzan, Daniela Zaharia (coord.), „Imaginând istorii”, Editura Universității din București, 2006 (studiul ”Le Purgatoire de Saint Patrick dans les légendes irlandaises - Des bailes (prophéties) druidiques aux fisi (visions) chrétiens”), pp. 99-118
Mircea Braga, Gabriela Chiciudean (coord.), „Incursiuni în imaginar. Comentarii și interpretări”, Sibiu, Imago, 2007 (studiul ”Conceptul de anarhetip”), p. 7-19
Barbara Sosien (coord.), „Images, symboles, mythes et poétique de l’Ascension / Envol”, Cracovia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2007 (studiul „Le voyage astral de Cyrano de Bergerac à Jules Verne. La conception standard de l’univers aux XVIIe-XVIIIe siècles”), pp. 49-57
Ion Onuc Nemeș și Ioan Radu Văcărescu (coord.), Sibiu – „Hermannstadt în scrisori sentimentale”, Sibiu, Imago, 2007 (textul ”Sibiul, precum Troia”), pp. 47-48
Anna Caiozzo et Anne-Emmanuelle Demartini (coord.), „Monstre et imaginaire social”, Paris, Editions Creaphis, 2008 (studiul ”La transposition des mirabilia asiatiques dans l’Amérique des explorateurs de la Renaissance”), pp. 65-82
Claude Fintz (coord.), Les imaginaires du corps en mutation. Du corps enchanté au corps en chantier, Paris, L’Harmattan, 2008 (studiul „Le corps en chantier des races monstrueuses dans la pensée enchantée du Moyen Age”), pp. 57-74
Basarab Nicolescu (ed.), „Moartea astăzi”, București, Curtea Veche, 2008, (studiul „Escatologiile suprapuse ale mitologiei irlandeze”), pp. 174-187
Paolo Proietti e Renato Bocalli (a cura di), „Le frontiere dell’alterità”, Palermo, Sellerio Editore, 2009 (studiul „Il dibattito sulla condizione degli Amerindi nel XVI secolo”), pp. 91-99.
Andi Mihalache, Alexandru Istrate (coord.), „Romantism și modernitate. Atitudini, reevaluări, polemici”, Iași, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2009 (studiul ”Eidola. Imagini ale dublului în Romantism”), pp. 287-302
István Berszán (coord.), „Orientation in the Occurence”, Cluj-Napoca, Komp-Press – Korunk, 2009 (studiul ”Positivist, Phenomenological and Experiential Anthropology”), pp. 254-263
Mircea Borcilă, Irina Petraș, Horia Bădescu (coord.), „Meridian Lucian Blaga 9”, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2009 (studiul ”Pan – între Dionysos și Apolo), pp. 121-124

Traduceri în volum
Wilfred R. Bion, „Gânduri secunde. Lucrări selectate de psihanaliză”, Traducere din limba engleză de Carmen Bujdei și Florin V. Vlădescu, în colaborare cu Corin Braga, Editura S. Freud, Binghamton, 1993
Andrew Samuels, Bani Shorter, Fred Plaut, „Dicționar critic al psihologiei analitice jungiene”, Traducere de Corin Braga, Editura S. Freud, Binghamton & Cluj, 1995
Gilbert Durand, „Introducere în mitodologie. Mituri și societăți”, În românește de Corin Braga, Cluj, Dacia, Colecția ”Mundus imaginalis”, 2004
Philippe Walter, „Limba păsărilor”, în românește de Andreea Hopârtean și Corin Braga, Cluj, Dacia, Colecția ”Mundus imaginalis”, 2007

Premii :
Marele Premiu al Festivalului Național de Literatură, FestLit Cluj 2015
Chevalier de l’Ordre des Palmes Academiques, Franța, 2009
Premiul Universității Babeș-Bolyai pe anul 2009
 Premiul Asociatiei Romane de Literatura Generala si Comparata pentru cea mai buna revista de literatura comparata din Romania (Caietele Echinox), 2009
Premiul JSRI (Journal for the Study of Religions and Ideologies) pentru 2008 în domeniul Studii Culturale
Premiul Național de Istorie și Critică literară ”Petru Creția”, Memorialul Ipotești, 2007
Premiul Cartea Anului pentru Eseu al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, 2007
Premiul Asociației de Literatură Generală și Comparată din România, 2005
Premiul Henri Jacquier al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, și al Centrului Cultural Francez din Cluj, 2005
Premiul Universității Babeș-Bolyai pe anul 2004
Premiul pentru critică al Societății „Lucian Blaga”, 2001
Premiul pentru proză al Asociației Scriitorilor din Cluj, 1997
Premiul pentru debut în critică la Salonul Național de Carte, Cluj, 1993


Niciun comentariu: