04.07.2009

FLORIN MANOLESCU - "MENTALIŞTII", LA EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ


Cel de al doilea volum de povestiri al criticului,istoricului literar şi autorului Florin Manolescu,a apărut la editura Cartea Românească.
Culegerea se intitulează "MENTALIŞTII.Alte nouă povestiri incredibile".
De ce alte nouă ?
Pentru că în 2002,Florin Manolescu a publicat la editura Humanitas,volumul "Misterul camerei închise:nouă povestiri incredibile",în colecţia "Cartea de pe noptieră",
despre care Mircea Opriţă scria "Privită în ansamblu,culegerea de proză scurtă a lui Florin Manolescu este indiscutabil reuşită.Şi ca SF,şi ca literatură pur şi simplu".
"Mentaliştii.Alte nouă povestiri incredibile" – Florin Manolescu
Editura „Cartea Românească”,2009
Preţ: 21,95 lei
ISBN: 978-973-23-2868-2,280 pag.,format :130x200
„Un soi de tales of unexpected scrise absolut din plăcere,fără cea mai mică urmă din tradiţionalele obsesii ale literatului nostru.” (Dan C. Mihailescu)
"Mentaliştii - o carte magică, a cărei vrajă nu se destramă odată cu ultima povestire, ci chiar atunci începe să acţioneze".
"Incredibile, dar foarte convingătoare prin inventivitatea şi prin consistenţa lor, deci adevărate, cele Alte nouă povestiri ale lui Florin Manolescu îşi răsfaţă cititorii, invitîndu-i să se ia în serios şi oferindu-le în schimb tot ceea ce aceştia şi-ar putea dori într-o zi de sărbătoare : personaje cu miez, numeroase conflicte cînd grave, cînd hazlii, intrigă cu firele bine întinse şi cu răsturnări caleidoscopice de timp sau de situaţie la Berlin, Paris, Viena, Roma şi, bineînţeles, Bucureşti, dialoguri incisive, ironie duioasă, humor adolescentin şi, din cînd în cînd, un val de melancolie feminină, reverberată muzical.
Dacă ar fi fost prozator şi dacă ar fi trăit în România anilor 2000, sucitul cavaler de La Mancha, mentalistul tuturor mentaliştilor, n-ar fi scris altfel. Transpare în ceea ce scrie Florin Manolescu o încredere, greu de regăsit acum printre profesioniştii literaturii,în forta incantatorie a textului, în puterea lui de a izbăvi dacă nu lumea, cel puţin pe autorul lui. […] În joaca lor de-a realismul magic românesc,prozele scurte ale lui Florin Manolescu sînt o lectura cel puţin încîntătoare". (Iulia Popovici)

Florin Manolescu - "Misterul camerei închise.
Nouă povestiri incredibile"

Editura Humanitas,Colecţia "Cartea de pe noptieră",2002
"Poveşti incredibile? Numai un naiv îşi poate închipui că sînt inventate.Şi-apoi, vedeţi dumneavoastră, mai toate au fost date la gazetă. Nu se poate să iasă fum fără foc. De pilda femeia aceea ucisă în camera încuiată pe dinăuntru... Aici e vorba de documente strict secrete, e limpede că orice urmă a fost ştearsă cu grijă.
V-aţi gîndit vreodată serios la inteligenţa furnicilor?
Sau bărbatul care dispare în trecut – s-a demonstrat teoretic că lucrul e posibil. Aţi înţeles ce s-a întamplat cu maestrul Kudini, aţi urmărit cu atenţie elefantul? Cît despre povestea cu ascensoarele, cine nu ştie că obiectele îti fac figuri şi că au o viaţă a lor, care seamănă cu a noastră?
Poveşti incredibile? Nicidecum? Pe mine m-au cam speriat. Oare cît ştim despre lumea în care trăim?" - Florin Manolescu

Florin Manolescu (critic, istoric literar, prozator) s-a născut în Bucureşti, la 11 ianuarie 1943.
Studii de filologie română şi germană la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (1963–1968).
Din 1968 pînă în 1990, asistent la Catedra de literatura română a aceleiaşi facultăţi, conferenţiar din 1990.
Din 1993 lector, din 1995 profesor la Seminarul de romanistică al Universităţii Ruhr din Bochum, Germania.
Cronicar literar cu rubrică permanentă în revistele literare Amfiteatru (1967–1968), România literară (1969), Argeş (1969–1971), Contemporanul (1982–1983) şi Luceafărul (1990–1993).
Autor al volumelor: "Poezia criticilor"(Editura Eminescu, 1971, Premiul Uniunii Scriitorilor),"Literatura S.F."(Editura Univers, 1980),"Caragiale şi Caragiale:Jocuri cu mai multe strategii"(Editura Cartea Românească-1983,ediţia a II-a,Humanitas-2002),"Litere in tranziţie"(Editura Cartea Românească,1998),"Misterul camerei închise.Nouă povestiri incredibile (Humanitas, 2002),"Enciclopedia exilului literar romanesc. 1945-1989"(ed.Compania-2003,Premiul Institutului Cultural Român).
Autor (selecţie,introducere,cronologie,note biobibliografice) al antologiei "The Phantom Church and Other Stories from Romania" (University of Pittsburgh Press, 1996);a tradus un volum de studii de imagologie romano-germana de Klaus Heitman ("Oglinzi paralele", Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996); a colaborat cu articole de sinteză la "Dicţionar de literatura română" (Editura Univers, 1979) şi la "Dicţionarul scriitorilor romani (Editura Fundatiei Culturale Romane, 1995) .

Un comentariu:

bebe spunea...

Bine ca Am aflat,alerg dupa ea .Prima a fost super!