05.05.2010

Penguin Central European ClassicsSingurul roman SF al noi serii "Penguin Central European Classics" este romanul lui Karel Čapek, capodopera "Război cu salamandrele"
(Valka s mloki) publicat în 1936, un roman de o forţă epică remarcabilă.
Karel Čapek (1890–1938) este printre foarte puţinii autori central-europeni care s-au distins şi în domeniul SF, la nivel mondial.
Karel Čapek este creatorul termenului "robot" (din cuvîntul ceh "robota", însemnînd
"muncă grea"), la o sugestie a fratelui său, Josef.
Paradoxul este că roboţii din piesa R.U.R. sînt de fapt androizi.
R.U.R. a fost considerată de autor,"o dramă utopică şi colectivă" despre destinul omenirii devenită o colectivitate de roboţi.

Dacă mai este amintit după 70 de ani de la moartea sa se datorează tocmai faptului că a scris şi science fiction, începînd cu piesa de teatru R.U.R./Rossum's Universal Robots, 1920-trad.rom., pînă la drama "Boala albă", 1937.

Lucrările sale, piesa SF R.U.R.- Rossum's Universal Robots,
romanele SF "Fabrica de absolut" (1922) și "Krakatit" (1924) au avut ediții succesive în românește.

În 1922,publica piesa SF "Reţeta Makropolos", în 1923 începe publicarea în foileton în ziarul praghez Lidove noviny, a romanului său SF,"Krakatit" (trad.rom.) iar în 1924 îl publică în volum.În 1934 apare "Meteorul"-trad.rom.,tot un roman SF, în care utilizează un stil cinematografic pentru a ilustra o acţiune permanent întreruptă şi intercalată de numeroase restrospecţii ce accentuează suspensul şi insolitul naraţiunii.

La editura ART,a apărut ediţia a treia în româneşte a "Fabricii de absolut" (Tovarna na absolutno,1922), unul din romanele SF celebre ale scriitorului ceh Karel Čapek.


Ediţia a doua a apărut în 1995, la editura Univers, în Colecţia Romanelor ştiinţifico-fantastice (nr.17), în traducerea lui Jean Grosu, cu o postfaţă de Cristian Tudor Popescu care scria :
"Fabrica de absolut este rezumabilă într-o singură frază :
Nici credincioşii, nici ateii nu au nevoie de un Dumnezeu adevărat şi activ.
Religia nu are de ce să-l introducă pe Dumnezeu în lume.
Orice religie.
Or, inginerul Rudolf Marek chiar asta face.
Îl fabrică pe Dumnezeu în cantităţi industriale şi îl aruncă în lume
."


Celelalte volume ale seriei "Penguin Central European Classics"
sînt
"Tratat de descompunere"-Emil Cioran,
"Zăpezile de răsan"-Gregor Von Rezzori,
"Bătrînii maeștri"-Thomas Bernhard,
"Mîndru de a fi mamifer"-Czeslaw Milosz,
"Elefantul"-Slawomir Mrozek,
"Lașii"-Josef Skvorecky,
"Cum am ajuns să cunosc peștii"-Ota Pavel,
"Viața e vis"-Gyula Krúdy,
"Fericitele mele zile în iad"-György Faludy.

Niciun comentariu: