03.05.2010

JURNALELE LUI PHILIP K.DICK VOR FI PUBLICATE ÎN 2011

"When you talk to God, it's called prayer. When God talks to you, it's called schizophrenia". - Mark Twain

"Philip K.Dick este, pentru mulți dintre noi, unul dintre scriitorii esențiali ...
Întrebarea care l-a obsedat și care a făcut din viața sa haotică o stranie odisee spirituală a fost : ce este real ?
Ce ne dovedește, de pildă, faptul că sîntem vii ? ...
Creatorul lui Ubik și al lui Blade Runner va trece drept un guru al contraculturii, înainte de a avea o experiență mistică, în 1974."
- Ștefan Ghidoveanu, traducătorul împreună cu Liviu Radu, al volumului "Eu sînt viu, voi sunteți morți.Philip K.Dick (1928-1982) de Emmanuel Carrere", colecția Nautilus, editura Nemira, 1998

Philip K.Dick a încetat din viață în 1982 la 53 de ani, lăsînd posterității 44 de romane.
John Clute și Brian Stableford îl consideră ca pe unul dintre cei doi-trei autori cu adevărat importanți ai SF-ului secolului XX.
Prima sa povestire profesionistă publicată a fost "Roog" în octombrie 1951.
Primul său roman a fost "Solar Lottery" apărut în 1955 iar jurnalele lui Philip K. Dick vor fi publicate anul viitor.
"It’s absolutely stultifying, it’s brilliant, it’s repetitive, it’s contradictory. It just might contain the secret of the universe." - Jonathan Lethem

Deși puțini le-au citit și încă și mai puțini le-au înțeles, afirmă publiciștii, editura Houghton Mifflin Harcourt va publica în 2010, "The Exegesis of Philip K. Dick" în două volume, îngrijite de Jonathan Lethem și Pamela Jackson.Philip K.Dick a luptat ani de-a rîndul cu stări pe care le considera viziuni religioase, experiențe pe care le-a notat și a încercat să le descifreze în jurnalele sale, pe care le-a numit "Exegeza", o operă de peste 8000 de pagini.
Lucrarea sa postumă îi va conduce pe cititori într-un alt tărîm fabulos, mintea lui Philip K.Dick.

Prin exegeză (din limba greacă: exegesis = explicaţie, comentariu) se înţelege interpretarea (filologică, gramaticală, istorică, etc.) unui text, termenul provenind din exegeisthai („a explica, a interpreta”) care este compus la rândul lui din ex („afară din”) şi hegeisthai („a conduce, a ghida”). Astfel exegeza este în esenţă „o conducere sau o ghidare afară din ceva” complex.


Exegeza este prin excelenţă o interpretare nedefensivă, în care logica este singura premisă acceptată. Un exeget nu susţine nimic – el doreşte doar să găsească explicaţii plauzibile. Nici o aserţiune religioasă bazată pe texte scripturale nu este în sine un adevăr axiomatic, adică un dat universal acceptat care să nu implice discuţie şi argumentare.

Titlul dat de Philip K.Dick,‘Exegesis’, este o aluzie la faptul că jurnalul său a fost un laborator pentru autoreflecție filosofică.Și nu e vorba de un singur manuscris, ci de o înfricoșătoare masă de manuscrise în care e vorba de sesiunile sale nocturne în care comunica direct cu universul, mano a mano, folosind uneltele englezei și propriile investigații paranoice” - Jonathan LethemÎn 1974, după ce scrisese un număr de romane în care explorase noțiunea de identitate personală și semnificația umanului, PKD a avut o serie de experiențe prin care a fost convins că i se transferaseră informații printr-o rază roz.
S-a referit la acele evenimente în romanele sale autobiografice precum "Valis" dar a reflectat asupra lor și în jurnalele sale.
"...descoperise distincția dintre idios kosmos, viziunea singulară despre univers pe care o trambalează fiecare dintre noi în propriul creier, și koinos kosmos, care e considerat universul obiectiv.Atunci cînd vorbim despre realitate, ne referim din comoditate la koinos kosmos, dar acesta nu există la drept vorbind : perceperea sa rezultă dintr-un acord convențional între oameni, dornici ca relațiile lor să se defășoare pe un teren stabil ; e un fel de ficțiune diplomatică, cel mai mic numitor comun între idios kosmos-ul meu și cel al vecinilor mei - presupunînd că aceștia există,iar eu nu sunt singur pe lume, așa cum consideră idealismul intransingent.
De fapt, ideea sa nu era de a schimba idios kosmos-ul lui cu al altcuiva - cu riscul de a nu remarca nimic, din moment ce ar fi celălalt, nu el însuși - ci de a vizita idios kosmos-ul altcuiva fără a renunța la cel propriu."
-Emmanuel Carrere, traducător Ștefan Ghidoveanu, împreună cu Liviu Radu, al volumului "Eu sînt viu, voi sunteți morți.Philip K.Dick (1928-1982)", colecția Nautilus, editura Nemira, 1998
Editura Houghton Mifflin Harcourt, care a achiziționat dreptul de a publica alte 39 de lucrări ale PKD (HMH's Mariner imprint), a anunțat că va publica volumul întîi al "Exegezei"("The Exegesis of Philip K.Dick"), în toamna anului viitor iar volumul doi în 2012."Lume înghețată, perfidă, inatacabil de normală și, cu toate acestea, plină de amenințări.
Totul aici are o semnificație, face parte dn complot.
Totul este ostil, periculos, înșelător, chiar și obiectele.
Personajele, pradă acestui spirit bolnav, intră în panică.
Pînă atunci, fiecare lume se dovedise mai rea decît precedenta.
Cum va fi următoarea, dacă există așa ceva ?"
- Emmanuel Carrere, traducător Ștefan Ghidoveanu, împreună cu Liviu Radu, al volumului "Eu sînt viu, voi sunteți morți.Philip K.Dick (1928-1982)", colecția Nautilus, editura Nemira, 1998


"Evident, empatia.Ceea ce Sfîntul Pavel numea milostenie și considera a fi cea mai mare dintre cele trei virtuți teologale.Caritas, spunea Dick, întotdeauna pedant.Agape.Respectarea regulii de aur : Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți.Facultatea de a te pune în locul semenului, de a-i dori binele, de a suferi alături de el și, dacă-i nevoie, în locul lui.
La fel de evident este faptul că recurgerea la acest criteriu pentru a deosebi omenescul de imitație l-ar fi făcut pe Turing să rîdă, și pe bună dreptate.Ar fi remarcat că multe ființe umane nu sunt deloc caritabile și că, în teorie, nimic nu ne oprește să integrăm în programul unei mașini comportări atribuite de normele umane
milosteniei."
- Emmanuel Carrere, traducător Ștefan Ghidoveanu, împreună cu Liviu Radu, al volumului "Eu sînt viu, voi sunteți morți.Philip K.Dick (1928-1982)", colecția Nautilus, editura Nemira, 1998


"Dacă empatia definește omenescul, androizii ar putea fi dotați cu ea.
Dacă ar fi vorba de experiența religioasă, androizii ar crede în Dumnezeu, ar simți prezența Sa în sufletul lor și ar recita rugăciuni, din toate circuitele imprimate.
Ar avea sentimente, îndoieli, temeri.
Ar scrie cărți pentru a da formă acestor temeri.
Și cine ar putea spune dacă-i vorba de empatie reală, de pietate reală, de sentimente, îndoieli, temeri, ori inspirație reale sau de simulări convingătoare ? "
- Emmanuel Carrere, traducător Ștefan Ghidoveanu, împreună cu Liviu Radu, al volumului "Eu sînt viu, voi sunteți morți.Philip K.Dick (1928-1982)", colecția Nautilus, editura Nemira, 1998


"Apărați-vă intimitatea ! Nu cumva un străin vă urmărește gîndurile ?
Sunteți cu adevărat singur în creierul dumneavoastră ?
Feriți-vă de telepați, mai ales de precogi ! Poate că actele dumneavoastră au fost prezise de cineva pe care nu l-ați întîlnit niciodată.
Pentru a pune capăt temerilor dumneavoastră, contactați cel mai apropiat organism de protecție, care vă va spune dacă sunteți sau nu victime ale interferențelor psihice și le vor neutraliza, pentru un preț moderat."
- Philip K.Dick (în volumul "Eu sînt viu, voi sunteți morți.Philip K.Dick (1928-1982) de Emmanuel Carrere", colecția Nautilus, editura Nemira, 1998- traducători Ștefan Ghidoveanu, împreună cu Liviu Radu).


"Totul pare a regresa, a reveni la forma anterioară." - (în volumul "Eu sînt viu, voi sunteți morți.Philip K.Dick (1928-1982)de Emmanuel Carrere", colecția Nautilus, editura Nemira, 1998- traducători Ștefan Ghidoveanu, împreună cu Liviu Radu).


"...metamorfoza care trebuia să transforme un gen considerat cretin, cretinizant, bun doar să facă să viseze puștanii și micii funcționari frustrați, într-un loc de adunare a inventatorilor, iconoclaștilor, avangardiștilor extravaganți și uneori extralucizi, pe scurt , în detașamentul de asalt al unei literaturi pe alocuri burgheză, îndobitocită, la fel de străină de convulsiile vremii și ale vremurilor ce urmau să vină ca un armonist clasic pentru un tineret captivat de muzica pop." - Emmanuel Carrere, traducător Ștefan Ghidoveanu, împreună cu Liviu Radu, al volumului "Eu sînt viu, voi sunteți morți.Philip K.Dick (1928-1982)", colecția Nautilus, editura Nemira, 1998


"In my writing I even question the universe; I wonder out loud if it is real, and I wonder out loud if all of us are real." - Philip K.Dick


http://www.philipkdick.com

Festivalul Philip K.Dick : 13 -15 august 2010, Colorado, S.U.A.
http://www.philipkdickfestival.com/

Niciun comentariu: